Sản phẩm đang giảm giá

Board khuếch đại Load Cell

Model: TDC

483.000 đ500.000 đ

Bo thực hành cảm biến Loadcell, cảm biến trọng lượng, 1kg, 2kg. 

Xem Ngay
Board điều chỉnh điện áp, dòng và xung PNP,NPN

Model: TDC

530.000 đ600.000 đ

video demo sản phẩm : https://www.youtube.com/watch?v=Q_eXTEaT2_Q

Xem Ngay
Board nhận tín hiệu Remote

Model: TDC

370.000 đ400.000 đ

Xem Ngay
Boar tín hiệu Switch và đèn báo PLC

Model: TDC

340.000 đ380.000 đ

Video demo sản phẩm: https://www.youtube.com/watch?v=IxkT7OOKXnA

Xem Ngay
DB25

Model: TDC

340.000 đ360.000 đ

Cổng kết nối DB 25 chân.

Xem Ngay
DB25

Model: TDC

340.000 đ380.000 đ

Xem Ngay
Robot cộng tác cỡ nhỏ UR3e

Model: TDC-UR3e

503.000.000 đ

Tải trọng: 3Kg Tầm với: 500mm

Xem Ngay
Robot cộng tác linh hoạt UR5e

Model: TDC-UR5e

586.499.000 đ

Tải trọng: 5Kg Tầm với: 850mm

Xem Ngay
Robot cộng tác công nghiệp UR10e

Model: TDC-UR10e

760.548.000 đ

Tải trọng: 10Kg Tầm với: 1300mm

Xem Ngay
Robot công nghiệp nặng UR16e

Model: TDC-UR16e

809.295.000 đ

Tải trọng: 16kg Tầm với: 900mm

Xem Ngay
Bàn thực hành băng tải phân loại sản phẩm

Model: TDC-BTPL

Liên hệ

Thực hành khảo sát thiết bị có trên hệ thống Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phần tử khí nén Thực hành tìm hiểu nguyên lý phân loại sản phẩm Thực hành lập trình phân loại sản phẩm

Xem Ngay
Băng tải phân loại sản phẩm loại nhỏ

Model: TDC-BTPL01

Liên hệ

Thực hành khảo sát thiết bị có trên hệ thống Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phần tử khí nén Thực hành tìm hiểu nguyên lý phân loại sản phẩm Thực hành lập trình phân loại sản phẩm

Xem Ngay
Bộ thực hành điện xoay chiều

Model: TDC-3003

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Khí cụ điện

Model: TDC-3004

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế

Model: TDC-3018

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế

Model: TDC-3019

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo)

Model: TDC-3020

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình phân loại sản phẩm

Model: TDC-3035

Liên hệ

Nội dung đào tạo: Thực hành khảo sát thiết bị có trên hệ thống Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phần tử khí nén Thực hành tìm hiểu nguyên lý phân loại sản phẩm Thực hành lập trình phân loại sản phẩm Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Bộ đào tạo IoT Công Nghiệp Cơ Bản

Model: TDC-IOTCB

Liên hệ

 - Giúp học viên nắm được cấu trúc của mạng truyền thông điển hình và xây dựng 1 hệ SCADA thu nhỏ  - Điều khiển giám sát thiết bị qua màn hình máy tính  - Xây dựng cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp và phân tích ưu nhược điểm của từng mạng truyền thông  - Xây dựng mô hình truyền - nhận dữ liệu giữa các PLC  - Giúp học viên nắm được cấu trúc của mạng Ethernet, Profibus  - Nắm bắt được các thành phần trong mạng Ethernet, Profibus  - Nắm bắt được nguyên lí truyền tin trong mạng Ethernet, Profibus  - Truyền thông dữ liệu giữa các PLC thông qua mạng Ethernet Tìm hiểu về PLC, Đấu nối PLC, Cài phần mềm Tia portal PLC S7-1500 - Thí nghiệm lập trình cơ bản - Thí nghiệm lập trình thời gian thực - Thí nghiệm lập trình HMI cơ bản

Xem Ngay
Bộ đào tạo IoT Công Nghiệp Nâng Cao

Model: TDC-IOTNC

Liên hệ

 - Giúp học viên nắm được cấu trúc của mạng truyền thông điển hình và xây dựng 1 hệ SCADA thu nhỏ  - Điều khiển giám sát thiết bị qua màn hình máy tính  - Xây dựng cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp và phân tích ưu nhược điểm của từng mạng truyền thông  - Xây dựng mô hình truyền - nhận dữ liệu giữa các PLC  - Truyền thông dữ liệu giữa các PLC thông qua mạng Ethernet Tìm hiểu về PLC, Đấu nối PLC, Cài phần mềm Tia portal PLC S7-1500 - Thí nghiệm lập trình cơ bản - Thí nghiệm lập trình thời gian thực - Thí nghiệm lập trình HMI cơ bản

Xem Ngay
Mô hình thực hành thủy lực

Model: TDC

Liên hệ

Mô hình bàn thủy lực giúp học sinh và sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của hệ thống thủy lực cung cấp nên tảng kiến thức tạo điều kiện việc ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn Việc sử dụng mô hình bàn thủy lực trong giảng dạy sẽ giúp học viên nắm vững lý thuyết và thực hành, nâng cao kỹ năng và hiểu biết về công nghệ thủy lực một cách hiệu quả và trực quan

Xem Ngay
Cánh tay robot ABB IRB 1090

Model: TDC-IRB 1090

429.000.000 đ

Cánh tay robot ABB IRB 1090 với thiết kế tiên tiến, hiệu suất cao, dành cho giáo viên học sinh dùng để nghiên cứu, dạy nghề robotics

Xem Ngay
Cánh tay robot ABB IRB 1100-4/0.58

Model: TDC-IRB 1100

443.300.000 đ

Cánh tay robot ABB IRB 1100-4/0.58  6 trục với: Tải trọng lên đến 4kg  Tầm hoạt động đến 0.58m với thiết kế tiên tiến, hiệu suất cao, dành cho giáo viên học sinh dùng để nghiên cứu, dạy nghề robotics

Xem Ngay
Cánh tay robot ABB Gofa- IRB 15000

Model: TDC-CRB 15000

743.600.000 đ

GoFa™ IRB 15000 là cánh tay robot cộng tác tiên tiến từ ABB, được thiết kế để làm việc cùng con người trong các ứng dụng công nghiệp và dịch vụ, giúp tối ưu hóa năng suất và đảm bảo an toàn.

Xem Ngay
Bàn thực hành trạm MPS với cánh tay Robot UR3

Model: TDC-BTHUR3

Liên hệ

Trạm MPS lắp ráp phôi tự động phiên bản ROBOT UR3 là hệ thống tích hợp tiên tiến, sử dụng robot UR3 để thực hiện các quy trình lắp ráp phôi một cách tự động, chính xác và hiệu quả.Mô phỏng quy trình sản xuất thực tế. Phát triển kỹ năng lập trình và tích hợp hệ thống. Hỗ trợ nghiên cứu và sáng tạo trong tự động hóa

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic TS-800

Model: TDC-TS-800

Liên hệ

Robot Panasonic TS 800 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 8Kg  Độ với: 841-159mm   Số trục: 6 trục   TS 800 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic TM-1400

Model: TDC-TM1400

Liên hệ

Robot Panasonic TM-1400 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 6Kg  Độ với: 1437-404mm   Số trục: 6 trục   Công suất: 3400W TM-1400 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic TM-1600

Model: TDC-TM1600

Liên hệ

Robot Panasonic TM-1600 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 4Kg  Độ với: 1639-513mm   Số trục: 6 trục   Công suất: 3400W Độ chính xác lặp lại: ±0.08mm Robot Panasonic TM-1600 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic TM-1800

Model: TDC-TM1800

Liên hệ

Robot Panasonic TM-1800 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 6Kg  Độ với: 1809-430mm   Số trục: 6 trục   Công suất: 4700W Độ chính xác lặp lại: ±0.08mm Robot Panasonic TM-1800 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic TM-2000

Model: TDC-TM2000

Liên hệ

Robot Panasonic TM-2000 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 6Kg  Độ với: 2011-550mm   Số trục: 6 trục   Công suất: 4700W Độ chính xác lặp lại: ±0.10mm Robot Panasonic TM-2000 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic TL-1800

Model: TDC-TL1800

Liên hệ

Robot Panasonic TL-1800 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 8Kg  Độ với: 1801-383mm   Số trục: 6 trục   Công suất: 5050W Độ chính xác lặp lại: ±0.08mm Robot Panasonic TL-1800 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic TL-2000

Model: TDC-TL2000

Liên hệ

Robot Panasonic TL-2000 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 6Kg  Độ với: 1999-491mm   Số trục: 6 trục   Công suất: 5050W Độ chính xác lặp lại: ±0.15mm Robot Panasonic TL-2000 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Cánh tay Robot Panasonic LA-1800

Model: TDC-LA1800

Liên hệ

Robot Panasonic LA-1800 là giải pháp tự động hóa mạnh mẽ, với độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt.  Tải trọng: 26Kg  Độ với: 1801-489mm   Số trục: 6 trục   Công suất: 6600W Độ chính xác lặp lại: ±0.07mm Robot Panasonic LA-1800 giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất công việc trong môi trường công nghiệp

Xem Ngay
Máy in

Model: TDC-HP

Liên hệ

Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy Loại máy in : Máy in laser đen trắngKhổ giấy tối đa : Tối đa khổ giấy A4Độ phân giải : Up to 1.200 x 1.200 dpiKết nối: Hi-Speed USB 2.0Tốc độ in đen trắng: 20 trang A4/ phút

Xem Ngay
Máy vi tính

Model: TDC-DELL

Liên hệ

Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng MODEL: Dell Vostro 3020sff CPU:  Intel Core™ i5 13400 ( 2.5GHz Turbo 4.6GHz, 10 Nhân 16 Luồng, 20MB, LGA 1700 ) RAM: 8GB DDR4 3200MHz Ổ CỨNG: SSD 512G M2 PCIe KẾT NỐI KHÔNG DÂY: wifi 6 + bluetooth 5.2 PHẦN MỀM: Win11 Home 64bit Bộ phím chuột Dell cao cấp + Lót chuột

Xem Ngay
Dụng cụ bảo hộ lao động

Model: TDC

Liên hệ

Sử dụng để giới thiệu cách sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn và bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động Bộ thiết bị bao gồm: -Dây an toàn -Áo bảo hộ -Mũ bảo hộ -Kính bảo hộ -Khẩu trang -Găng tay bảo hộ -Giày bảo hộ  

Xem Ngay
Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

Model: TDC

Liên hệ

Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy áySử dụng để giới thiệu cách sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy chữa cháy Bộ bao gồm: -Bình chữa cháy dạng bột -Bình chữa cháy dạng bọt -Bình chữa cháy dạng khí -Bảng tiêu lệnh chữa cháy    

Xem Ngay
Máy quét (Scanner)

Model: TDC-HP

Liên hệ

Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy MÁY SCAN HP SCANJET PRO 2500 F1 Scan Flatbed, ADF, kích thước tối đa A4. Scan 2 mặt Chất lượng file scan: độ phân giải 600 x 1200 dpi, 24-bit màu. Công suất scan 1500 trang/ngày Tốc độ: 10 x 15 cm (4 x 6 in) Color Photo to file (200 dpi, 24-bit, TIFF): about 6.8 sec for multiple image scan, about 3.1 sec for single image scan 10 x 15 cm (4 x 6 in) Color Photo to E-mail (150 dpi, 24-bit): about 3.7 sec for single image scan. A4 (8.27 x 11.69 in) PDF to E-mail (300 dpi, 24-bit)

Xem Ngay
Bảng di động

Model: TDC

Liên hệ

Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm Bảng từ Kích thước:  1250 x 2400 mm Bảng lật di động 2 mặt trắng viết bút dạ cho chữ viết đẹp, ngay ngắn Mặt bảng bóng mịn, xóa sạch vết mực và có khả năng chống lóa tốt 2 mặt bảng giúp nhân đôi diện tích sử dụng, không bị gián đoạn khi viết Bảng có thể xoay 360 độ dễ dàng, tạo sự thoải mái cho người dùng. Bảng có chân di động, dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác

Xem Ngay
khối điều khiển trung tâm

Model: IK600

Liên hệ

Giáo viên có thể truyền giọng nói của mình tới học sinh thông qua hệ thống tai nghe chất lượng cao. Giáo viên có thể sử dụng Mic để nói chuyện với học sinh trong khi vẫn truyền âm thanh từ máy tính tới học sinh để giảng giải về bài nghe. Giáo viên có thể lấy một hoặc một nhóm học sinh làm mẫu và truyền cho cả lớp. Giáo viên có thể hội thoại với bất kỳ học sinh nào vào bất cứ lúc nào. Giáo viên có thể chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm nghe âm thanh từ bộ đọc và ghi bài giảng của giáo viên, làm bài tập còn một nhóm học trực tiếp với giáo viên. Giáo viên có thể chia lớp thành các nhóm 2 học sinh 4 học sinh và để học sinh tự hội thoại bằng một thao tác.  Giáo viên có thể tham gia vào bất cứ nhóm nào, bất cứ lúc nào. Giáo viên có thể giám sát bất cứ học sinh nào, bất cứ lúc nào. Giáo viên có thể giám sát lần lượt từng học sinh. Học sinh có thể gọi giáo viên để xin trợ giúp trực tiếp. Các nhóm học sinh có thể đồng thời nghe một trong 2 kênh âm thanh Hỗ trợ chơi nhiều định dạng âm thanh thông dụng như CD audio, mp3, wma ... cho đến các định dạng chất lượng cao như ogg, flac.  

Xem Ngay
thiết bị lưu trữ dữ liệu

Model: DS418

Liên hệ

CPU: Realtek RTD1296 bốn nhân 1.4 GHz Bộ Nhớ: 2 GB DDR4 non-ECC Khay Đĩa: 4 Dung Lượng Thô Tối Đa: 64TB (16TB x 4) (dung lượng có thể thay đổi theo loại RAID) Cổng LAN: 2 cổng Ethernet Gigabit Cổng USB: 2 cổng USB 3.0 Tiêu Thụ Điện Năng: 26.49W (hoạt động) và 8.97W (ngủ đông HDD) Kích Thước: 166 mm x 199 mm x 223 mm Trọng Lượng: 2.28 kg

Xem Ngay
Máy hiện sóng (Oscilloscope)

Model: SDS1052DL

Liên hệ

Băng Thông: 50MHz Số Kênh: 2 kênh Tốc Độ Lấy Mẫu: 500MS/s (mega samples per second) Độ Dài Bộ Nhớ: 32K điểm cho mỗi kênh Màn Hình: LCD màu 7 inch với độ phân giải 800x480 pixel Kích Thước: Nhỏ gọn và dễ di chuyển, phù hợp cho các phòng thí nghiệm và các kỹ sư điện tử.

Xem Ngay
Máy phát xung

Model: SDG830

Liên hệ

Tần số đầu ra tối đa: 30 MHz      Tốc độ lấy mẫu tối đa: 125 MSa / s      Độ phân giải dọc: 14-bit      Độ dài sóng: 16 kpts      Sóng sin: 1μHz ~ 30MHz      Sóng vuông: 1μHz ~ 10MHz      Sóng răng cưa: 1μHz ~ 300kHz      Sóng xung: 500μHz ~ 5MHz       Sóng nhiễu trắng Gaussian: >30MHz (-3dB)      Sóng tùy ý: 1μHz ~ 5MHz      Kênh: 1      Trọng lượng: 8 lbs      Kích thước: 15 × 14 × 8 in  

Xem Ngay
Te rô mét

Model: 3005A

Liên hệ

Màn hình hiển thị: Dạng số Điện Áp Thử: 250V/500V/1000V Dải đo điện áp: 0 - 600V Dải đo: 20Ω/200Ω/2000Ω Độ chính xác: ±5%rdg±3dgt Kích thước, trọng lượng: 167(L) × 185(W) × 89(D)mm, 970g Nguồn cấp: Pin R6 (AA) (1.5V) × 8 Phụ kiện theo máy: 7122B Đầu dò 7122B, Túi đựng, Cầu chì 8923 F500mA/600V) × 2 pin R6 (AA) × 8

Xem Ngay
Mê ga ôm mét

Model: 3007A

Liên hệ

Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 250V/500V/1000V Giải đo :     20MΩ/200MΩ/2000MΩ Độ chính xác : ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ)                         ±10%rdg±3dgt (2000MΩ) Kiểm tra liên tục : Giải đo :     20Ω/200Ω/2000Ω Độ chính xác :±1.5%rdg±5dgt (20Ω)                        ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω) Điện áp AC : Giải đo :     0-600V AC Độ chính xác : |±5%rdg±3dgt Nguồn :    R6P (AA) (1.5V) × 8 Kích thước : 185(L) × 167(W) × 89(D)mm Khối lượng :    990g approx Phụ kiện : Que đo, R6P (AA) × 8, HDSD

Xem Ngay
Cầu đo điện trở 1 chiều

Model: MMR-620

Liên hệ

Dải Đo Điện Trở: 0.1 µΩ đến 2000 Ω Độ Chính Xác: ±0.25% giá trị đo Dòng Đo: Lên đến 10A Nguồn Điện: Pin sạc Li-ion hoặc nguồn AC Màn Hình: LCD, hiển thị số và đồ thị Kích Thước: 220 x 190 x 110 mm Trọng Lượng: 2.5 kg

Xem Ngay
Bộ thí nghiệm rơ le

Model: QUASAR

Liên hệ

  Kích thước: 56 x 23 x 35 cm (22” x 9” x 14”) Trọng lượng: < 20 kg (43 lb) Đầu ra: 4 x 300V / 5A outputs, 3 x 60A current outputs, DC measurement, 4 relay & solid state binary outputs, 6 binary inputs Cổng kết nối: USB, LAN port A and B type, IEC-61850 Ethernet port, External GND connection Ngõ ra Điện áp: 4 ngõ ra 300V / 5A. Ngõ ra Dòng điện: 3 ngõ ra dòng điện 60A.  

Xem Ngay

Mô hình robot | Mô hình thực hành | Nhôm định hình | Mô hình thực tập về điện tử | Phụ kiện chế tạo mô hình | Mô hình, thiết bị Giáo dục | Hộp nhựa | Dụng cụ đo ngành Điện | Tấm Compact | Mô hình tủ điện điểu khiển | Phụ kiện nhôm | Mô hình hệ thống mạch điện | Chốt - Chân đế | Mô hình cắt bổ thiết bị | Phòng thí nghiệm | Mô hình dàn trải | Phòng thực hành | Mô hình khởi động mềm | Gia công cơ khí chính xác | Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện | Dịch vụ vẽ - xuất chi tiết cơ khí 3D gia công | Mô hình điều khiển động cơ | Gia công cắt vật liệu bằng tia nước | Mô hình truyền động động cơ | Máy phát điện Công nghiệp Châu âu | Mô hình máy điện đồng bộ | Xưởng lắp ráp mô hình ô tô | Mô hình khởi động và vận hành motor | Mô hình bàn thực hành | Mô hình thực tập đo lường | Mô hình thực hành hệ thống dây chuyền linh hoạt | Mô hình thí nghiệm điện tử | Thiết bị dạy nghề điện lạnh | Mô hình dàn trãi điện lạnh | Thiết bị dạy nghề hàn | Mô hình điện công nghiệp | Mô hình điện khí nén | Mô hình lập trình PLC | Mô hình khí nén thủy lực | Mô hình tự động hóa lập trình | Thiết bị phụ trợ đào tạo |

Hotline: 0906 504 689
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0906 504 689 Messenger: https://www.facebook.com/mohinhthuchanh/ SMS: 0906 504 689