Sản phẩm đang giảm giá

Board khuếch đại Load Cell

Model: TDC

483.000 đ500.000 đ

Bo thực hành cảm biến Loadcell, cảm biến trọng lượng, 1kg, 2kg. 

Xem Ngay
Board điều chỉnh điện áp, dòng và xung PNP,NPN

Model: TDC

530.000 đ600.000 đ

video demo sản phẩm : https://www.youtube.com/watch?v=Q_eXTEaT2_Q

Xem Ngay
Board nhận tín hiệu Remote

Model: TDC

370.000 đ400.000 đ

Xem Ngay
Boar tín hiệu Switch và đèn báo PLC

Model: TDC

340.000 đ380.000 đ

Video demo sản phẩm: https://www.youtube.com/watch?v=IxkT7OOKXnA

Xem Ngay
DB25

Model: TDC

340.000 đ360.000 đ

Cổng kết nối DB 25 chân.

Xem Ngay
DB25

Model: TDC

340.000 đ380.000 đ

Xem Ngay
Robot cộng tác UR3

Model: TDC-UR3

471.570.000 đ

Tải trọng: 3kg Tầm với: 500mm

Xem Ngay
Robot cộng tác UR5

Model: TDC-UR5

664.510.000 đ

Tải trọng: 5kg Tầm với: 850mm

Xem Ngay
Robot cộng tác UR10

Model: TDC-UR10

836.000.000 đ

Tải trọng: 10kg Tầm với: 1300mm

Xem Ngay
Robot cộng tác cỡ nhỏ UR3e

Model: TDC-UR3e

503.000.000 đ

Tải trọng: 3Kg Tầm với: 500mm

Xem Ngay
Robot cộng tác linh hoạt UR5e

Model: TDC-UR5e

586.499.000 đ

Tải trọng: 5Kg Tầm với: 850mm

Xem Ngay
Robot cộng tác công nghiệp UR10e

Model: TDC-UR10e

760.548.000 đ

Tải trọng: 10Kg Tầm với: 1300mm

Xem Ngay
Robot công nghiệp nặng UR16e

Model: TDC-UR16e

809.295.000 đ

Tải trọng: 16kg Tầm với: 900mm

Xem Ngay
Bàn thực hành băng tải phân loại sản phẩm

Model: TDC-BTPL

Liên hệ

Thực hành khảo sát thiết bị có trên hệ thống Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phần tử khí nén Thực hành tìm hiểu nguyên lý phân loại sản phẩm Thực hành lập trình phân loại sản phẩm

Xem Ngay
Băng tải phân loại sản phẩm loại nhỏ

Model: TDC-BTPL01

Liên hệ

Thực hành khảo sát thiết bị có trên hệ thống Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phần tử khí nén Thực hành tìm hiểu nguyên lý phân loại sản phẩm Thực hành lập trình phân loại sản phẩm

Xem Ngay
Bộ thực hành điện xoay chiều

Model: TDC-3003

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Khí cụ điện

Model: TDC-3004

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế

Model: TDC-3018

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế

Model: TDC-3019

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo)

Model: TDC-3020

Liên hệ

Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Mô hình phân loại sản phẩm

Model: TDC-3035

Liên hệ

Nội dung đào tạo: Thực hành khảo sát thiết bị có trên hệ thống Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phần tử khí nén Thực hành tìm hiểu nguyên lý phân loại sản phẩm Thực hành lập trình phân loại sản phẩm Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo : “ISO 2015:9001  - Hệ thống quản lý chất lượng" “ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường" “OHSAS 18001- Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp” "ISO 45001:2018  - Tiêu chuẩn về  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" Tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010. Cán bộ quản lý sản xuất có các chứng chỉ và chứng nhận hành nghề sau : 1.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án  2.Chứng Chỉ huy trưởng 3.Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC 4.Giấy chứng nhận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  5.Chứng Chỉ  sơ cấp nghề VHM 6.Chứng chỉ nghề cơ khí 5/7

Xem Ngay
Bộ đào tạo IoT Công Nghiệp Cơ Bản

Model: TDC-IOTCB

Liên hệ

 - Giúp học viên nắm được cấu trúc của mạng truyền thông điển hình và xây dựng 1 hệ SCADA thu nhỏ  - Điều khiển giám sát thiết bị qua màn hình máy tính  - Xây dựng cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp và phân tích ưu nhược điểm của từng mạng truyền thông  - Xây dựng mô hình truyền - nhận dữ liệu giữa các PLC  - Giúp học viên nắm được cấu trúc của mạng Ethernet, Profibus  - Nắm bắt được các thành phần trong mạng Ethernet, Profibus  - Nắm bắt được nguyên lí truyền tin trong mạng Ethernet, Profibus  - Truyền thông dữ liệu giữa các PLC thông qua mạng Ethernet Tìm hiểu về PLC, Đấu nối PLC, Cài phần mềm Tia portal PLC S7-1500 - Thí nghiệm lập trình cơ bản - Thí nghiệm lập trình thời gian thực - Thí nghiệm lập trình HMI cơ bản

Xem Ngay
Bộ đào tạo IoT Công Nghiệp Nâng Cao

Model: TDC-IOTNC

Liên hệ

 - Giúp học viên nắm được cấu trúc của mạng truyền thông điển hình và xây dựng 1 hệ SCADA thu nhỏ  - Điều khiển giám sát thiết bị qua màn hình máy tính  - Xây dựng cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp và phân tích ưu nhược điểm của từng mạng truyền thông  - Xây dựng mô hình truyền - nhận dữ liệu giữa các PLC  - Truyền thông dữ liệu giữa các PLC thông qua mạng Ethernet Tìm hiểu về PLC, Đấu nối PLC, Cài phần mềm Tia portal PLC S7-1500 - Thí nghiệm lập trình cơ bản - Thí nghiệm lập trình thời gian thực - Thí nghiệm lập trình HMI cơ bản

Xem Ngay
Robot cộng tác UR20

Model: TDC-UR20

1.010.959.000 đ

Tầm với: 1750mm Tải trọng: 20 kg Kích thước chân đế: Ø 245 mm Trọng lượng: 64 kg

Xem Ngay
Robot cộng tác UR30

Model: TDC-UR30

977.000.000 đ

Tầm với: 1300 mm Khả năng tải trọng: 30 kg Kích thước đế: Ø 245 mm Trọng lượng: 63,5 kg

Xem Ngay
Mô hình thực hành thủy lực

Model: TDC

Liên hệ

Mô hình bàn thủy lực giúp học sinh và sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của hệ thống thủy lực cung cấp nên tảng kiến thức tạo điều kiện việc ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn Việc sử dụng mô hình bàn thủy lực trong giảng dạy sẽ giúp học viên nắm vững lý thuyết và thực hành, nâng cao kỹ năng và hiểu biết về công nghệ thủy lực một cách hiệu quả và trực quan

Xem Ngay

Hotline: 0906 504 689
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0906 504 689 Messenger: https://www.facebook.com/mohinhthuchanh/ SMS: 0906 504 689